U kunt op ons een beroep doen voor:
Uw boekhouding, BTW-aangiften, opstellen jaarrekening, nalatenschap
belastingsaangifte, startersbegeleiding zelfstandige, fiscaal advies

Bouwaward 2016 – sectoren schilderwerken en houtbewerking

Op 29 april 2016 vond de slotavond plaats van de tweede editie van de BOUWAWARD in de lokalen van SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN, Wijngaardveld 9 te Aalst, georganiseerd door Infobo.

Bedoeling van de wedstrijd is om de opleiding bouw in de Denderstreek te promoten door de firma’s te belonen voor hun inzet om jonge mensen op te leiden. Om genomineerd te worden diende men aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zoals patroon-opleider zijn van een leerling bij het VTI Aalst ofwel patroon zijn in een leertraject met leerovereenkomst of stagecontract van het VTI CLW of Syntra Midden-Vlaanderen.

Uit de 22 genomineerden werden 12 winnaars gekozen, rekening houdend met de kwaliteit van de opleiding, de werksfeer en de geleverde inspanningen van het bedrijf.

Deze wedstrijd, waarbij waardebons werden geschonken voor een totaal bedrag van 5 600 € aan 12 winnaars, was mogelijk dankzij de financiële bijdrage van Infobo en de inzet van de organiserende partijen.

De geschonken waardebons kunnen worden uitgewisseld bij Colora, de verfwinkel en De Bisschop, bouw en industrie.

Volgende 6 firma’s ontvingen elk een waardebon van 1 000 € of 750 €, een fles wijn van Ing Bank, tijdschrift ‘Bouwen en Renoveren’ van Roularta en twee flessen wijn van Infobo, alsook een award:

- 3 awards houtbewerking, symbolisch uitgebeeld als een houten blok met daarin een verguld zaagje, aan de meest verdienstelijke firma’s:

Rubex Co en Gijzelinck Hugo, beiden uit Erpe-Mere en AR Creaties uit Oosterzele.

- 3 awards schildwerken, symbolisch uitgebeeld als een verfpot met vergulde verfborstel op een dienblad, verdiend door de firma’s: Medium en Seminck Bart, beiden uit Aalst-Hofstade en Pigment uit Zottegem.

Deze awards werden ontworpen door dhr. Goeman Maurits van het VTI Aalst.

Volgende extra prijzen, nl. een waardebon van 100 €, werden verdiend door volgende firma’s:

 • voor houtbewerking: De Meersman en zonen uit Wieze, Filip Kuppens uit Laarne-Kalken, Vergalle Interieurs uit Aalst-Nieuwerkerken en Wycor uit Wetteren;
 • voor schilderwerken: Van den Broeck en Vermeiren & Co, beiden uit Aalst.

Ook zij kregen allen hier bovenop nog het tijdschrift ‘Bouwen en Renoveren’ van Roularta en twee flessen wijn van Infobo.

Tenslotte schonk Infobo nog een wijnpakket aan alle overige firma’s (in alfabetische volgorde):

 • Bauwens Bart, Aalst-Gijzegem
 • F.V. Corthals-Vervaert, Aalst-Hofstade,
 • De Kegel Johan, Erpe-Mere,
 • Jacobs Binnendeuren, Ninove,
 • K.S. Daken, Asse,
 • Lohisse, Asse
 • Pieters, Aalst
 • Roos Andy, Erpe-Mere en Van Droogenbroeck Pascal, Denderhoutem.

Een extra prijs, nl. een ‘business scan’ ter waarde van 380 €, werd geschonken door Securex aan de firma Pigment uit Zottegem.

De presentatie was opnieuw in handen van dhr. Van den Bossche Peter.

Sprekers waren de heren:

 • De Groote René, directeur KMO Service Centrum,
 • Semey Thierry, Afgevaardigd Bestuurder Syntra Midden-Vlaanderen,
 • Suys Peter, Voorzitter Bouwunie Oost-Vlaanderen en
 • D’Haese Christoph, Burgemeester van de stad Aalst en tevens Voorzitter van het ‘Beschermcomité’ (*).

De receptie werd aangeboden door Infobo, verzorgd door Syntra en Vredon en na de prijsuitreiking werd de drank aangeboden door Syntra Midden-Vlaanderen.

Alle aanwezigen konden genieten van een PowerPoint presentatie van alle  genomineerde firma’s, opnieuw vakkundig gemaakt door dhr. De Smyter Gaby.

De muzikale ambiance werd verzekerd door het Leedse orkest ‘FDM-Band’.

Iedereen was het erover eens dat dit initiatief en de avond ten zeerste geslaagd waren. Komt er een vervolg in 2018?

De organisatie wenst alle deelnemers, participanten en medewerkers nogmaals te danken voor de fijne medewerking.

Hierbij de foto’s van deze slotavond.

 

(*) Leden van het Beschermcomité:

 • KMO Partners, boekhoudkantoor uit Aalst
 • Incover, verzekeringsmakelaar uit Aalst
 • Bouwunie Oost-Vlaanderen
 • Paycover, sociaal secretariaat uit Brussel
 • Securex, sociaal secretariaat uit Aalst
 • Incozina, sociaal verzekeringsfonds uit Brugge
 • Ing Bank uit Aalst en,
 • Steunpunt Welzijn, fietskoeriersdienst uit Aalst

Bouwaward 2016

Samen met VTI en Syntra hebben we in 2014 voor de eerste maal de uitreiking van een ‘Bouwaward’ ingericht.

Met dit initiatief wensen we de opleiding bouw in het ruime gebied van de Denderstreek te promoten.

Waar wij voor de eerste editie hebben gekozen voor de bedrijven, actief in de ruwbouw, hebben we voor de tweede editie ‘Bouwaward 2016’ beslist om de patroons-bedrijfsleiders in de sectoren schilderwerken en houtbewerking te danken voor hun inzet.

Als bedrijf zorgt men er immers voor dat jonge mensen, door onder meer het volgen van een stage, degelijk worden voorbereid op hun carrière in de bouw.

Deze actie wordt mee ondersteund door diverse organiserende verenigingen en partners.

Om genomineerd en uitgekozen te worden dient men als firma aan bepaalde vereisten te voldoen.

Het reglement kan men hier raadplegen.

Het totale prijzenpakket zal opnieuw bestaan uit 5 000 € aan waardebons, samen met andere prijzen, te schenken aan 6 winnende patroons-opleiders, welke gekozen worden uit 12 genomineerden.

De slotavond zal plaats vinden op vrijdagavond 19 april 2016 te 9300 Aalst,
Campus Aalst van Syntra Midden-Vlaanderen, Wijngaardveld 9.

Op deze avond zullen de prijzen worden overhandigd, gevolgd door een receptie en muzikaal optreden van de muziekgroep “FDM-Band” (Filip Bauters, Dirk De Meulemeester en Martine Foubert).

Er is een informatievergadering/persvoorstelling met toespraak door mevr. Hildegard MOREELS, Coördinator Bouwunie Oost-Vlaanderen, gevolgd door een receptie op te 9300 Aalst, Golfclub De Kluizen, Zandberg 6.

Op deze avond kan men eventueel vragen stellen en indien gewenst kan men zich ook inschrijven.

NIEUWE BELASTINGAANGIFTE 2015

De nieuwe belastingaangifte is door de zesde staatshervorming uiterst ingewikkeld geworden. Zo zijn er dit jaar 772 codes of 43 codes meer dan vorig jaar!

De meeste codes zitten in vak IX ‘Uitgaven voor woonkredieten’ dat nu 3 bladzijden telt (vorig jaar 1 bladzijde). Er zijn nu 108 codes rond woonlening tegenover 53 codes vorig jaar.

Oorzaak van de complexiteit is de opsplitsing van het vastgoed in ‘eigen woningen’, en ‘niet-eigen woningen’.

Voor een eigenaar van een woning die hij zelf bewoont zijn de gewesten bevoegd, terwijl een woning die hij niet zelf bewoont zoals bijv. tweede verblijven aan de kust federaal blijven.

Wie een deel van zijn huis verhuurt of inbrengt als beroepskost moet nu beide delen, federaal en gewestelijk, aangeven.

Bent u vorig jaar verhuis, verkocht u een woning, ging u een woning gedeeltelijk verhuren of gebruiken voor uw beroep, dan betaalde u intresten en kapitaalaflossingen voor zowel een eigen als een niet-eigen woning. Ook deze uitgaven moeten gesplitst worden. In dit geval vraagt u aan uw kredietgever een overzicht van de betalingen per betaalmoment.

Andere belangrijke wijziging is in vak X betreffende de premie voor dakisolatie. Nu moet men niet het factuurbedrag vermelden maar wel 30% van het uitgegeven bedrag.

Bovendien zijn er nu vakken die enkel in Wallonië of Vlaanderen moeten ingevuld worden. Zo is er een nieuw vak XI in te vullen door Vlamingen, die kmo’s hebben gesteund door het toestaan van een win-winlening.

Opgelet voor de mensen, zoals gepensioneerden, die zelf geen belastingbrief meer ontvangen. Indien er in 2014 een verandering is gebeurd, moeten ze hun vooraf ingevulde aangifte corrigeren.
De belastingbrieven zouden vanaf mei 2015 worden verstuurd.

Ons advies: met al die vernieuwingen vraagt het zelf invullen van een belastingaangifte extra aandacht en is het aan te raden om hiervoor beroep te doen op een specialist/accountant.

Voorafbetalingen – Uiterste vervaldag 1ste trimester 2015: 10 april

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen voor het eerste kwartaal 2015 nadert met rasse schreden. Daarom zetten wij de regels hieromtrent nog even voor u op een rij. De voorafbetalingen in het kader van de vennootschapsbelasting bespreken we in dit artikel echter niet.

Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden

De wetgever spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winst, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke ‘voorafbetalingen’ vormen, net zoals bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Indien de belastingplichtigen geen gevolg geven aan deze oproep, dan wordt de verschuldigde belasting vermeerderd met een percentage dat, algemeen gesteld, gelijk is aan 2.25 maal de basisrentevoet.

Basisrentoevoet voor berekening belastingvermeerdeing voor aanslagjaar 2016

Een KB van 2 maart 2015[1] stelt de basisrentevoet, die de belastingadministratie gebruikt voor het berekenen van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, voor het aanslagjaar 2016 vast op 0,50%[2].

Voor aanslagjaar 2016 bedraagt de globale vermeerdering bijgevolg 1,13%.

Opgelet: in de twee volgende hypotheses zal geen belastingvermeerdering verschuldigd zijn[3]:

  • indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 1% van de belasting waarop deze vermeerdering berekend wordt of indien het bedrag ervan lager zou zijn dan 40 euro [4].
  • gedurende de eerste 3 jaar voor de zelfstandigen die zich in 2013, 2014 of 2015 voor de eerste keer in hoofdberoep vestigden, is de vermeerdering gedurende de eerste 3 jaar niet toepasselijk. Het jaar waarin de beroepswerkzaamheid aanvangt, wordt als een volledig jaar beschouwd [5].

Voorafbetalingen die recht geven op een bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie. Alleen voorafbetalingen ten belope van het bedrag van de personenbelasting, verminderd met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bedragen (forfaitair buitenlands belast inkomen (FBB), de voorafbetalingen die nodig zijn om belastingvermeerdering te vermijden), komen voor een bonificatie in aanmerking.

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Voor aanslagjaar 2016 moeten de voorafbetalingen (VA) in principe op volgende data gebeuren:

 • voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2015;
 • voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2015;
 • voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 10 oktober 2015;
 • voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 20 december 2015.

We wachten echter nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het officiële bericht over deze data.

We merken op dat indien u als belastingplichtige wenst te genieten van een bonificatie, u eveneens rekening dient te houden met dezelfde vervaldata als diegene die gelden voor de voorafbetalingen om een vermeerdering te vermijden. Het percentage van dit voordeel is afhankelijk van het kwartaal waarin u de voorafbetaling verricht hebt (meer informatie hierover volgt na publicatie van het officiële bericht in het Belgisch Staatsblad).

Gepensioneerden en voorafbetalingen

Ondanks het feit dat gepensioneerden ook bedrijfsvoorheffing betalen, gebeurt het regelmatig dat deze niet toereikend is om de verschuldigde belasting te dekken. Hierdoor zijn zij op het moment van aangifte nog een groot bedrag verschuldigd. Dit is het gevolg van het feit dat de bedrijfsvoorheffing uitsluitend berekend wordt op het pensioen. De RVP houdt geen rekening met de andere inkomsten van de gepensioneerden, omdat zij daar immers geen weet van heeft. Vooraf betalen kan in dit geval dus een uitweg bieden.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Indien een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) gevestigd wordt, dan wordt de vermeerdering, bij geen of onvoldoende voorafbetalingen, berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul). Ook de bonificatie voor voorafbetalingen wordt op deze manier berekend. Dit houdt concreet in dat iedere echtgenoot zijn voorafbetalingen zelf moet doen.

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die teveel vooraf betaald heeft, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden [6].

Hoe praktisch tewerk gaan?

Voor alle inlichtingen over de praktische modaliteiten om voorafbetalingen te doen, kunt u terecht op volgend adres:
Dienst der Voorafbetalingen
North Galaxy – Toren A
Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek
Tel 02 576 40 50 (FR) – 02 576 40 40 (NL)

[1] Koninklijk besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, Belgisch Staatsblad 6 maart 2015.

[2] Bij de berekening van deze vermeerdering stelt de administratie het vermeerderingspercentage vast in verhouding tot een bepaalde basisrentevoet. Die basisrentevoet is normaal gezien het, tot de lagere eenheid afgeronde, rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 1 januari van het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Op 1 januari 2015 bedroeg die basisrentevoet 0,30%, wat betekent dat hij na afronding tot de lagere eenheid, 0% zou bedragen. Maar de Koning maakte gebruik van zijn bevoegdheid om de basisrentevoet te wijzigen (art. 162 WIB). Het KB van 2 maart 2015 stelt de basisrentevoet voor het aanslagjaar 2016 dan ook vast op 0,50%.

[3] Bovendien kunnen vervangingsinkomsten of afzonderlijk belastbare inkomsten in geen geval aanleiding geven tot een belastingvermeerdering.

[4] Artikel 163 van het WIB 1992.

[5] Artikel 164 van het WIB 1992.

[6] Artikel 157 van het WIB ’92.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 27-03-2015

De belastingfiches en berichten aan de werkgevers 2015 zijn beschikbaar

De belastingadministratie heeft de meeste “Berichten aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing” en de bijhorende belastingfiches ter beschikking gesteld voor wat de inkomsten toegekend in 2014 betreft[1].

Welke fiche voor welke inkomsten?

De verschillende berichten aan de werkgevers geven uitleg over de wijze waarop de fiscale fiches die betrekking hebben op de volgende inkomsten dienen vervolledigd te worden:

 • 281.10 bezoldigingen (van werknemers);
 • 281.11 pensioen
 • 281.12 vervangingsinkomsten (toegekend krachtens de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering);
 • 281.13 werkloosheidsuitkeringen
 • 281.14 vervangingsinkomsten (toegekend door de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen);
 • 281.15 pensioensparen
 • 281.16 wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid;
 • 281.17 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenuitkeringen)
 • 281.18 vervangingsinkomsten – extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag ( voorheen extralegale brugpensioenuitkeringen);
 • 281.20 bezoldigingen van bedrijfsleiders;
 • 281.30 presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsrenten,…
 • 281.50 commissielonen, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen.

Nieuwigheden en wijzigingen

Naast de aanpassing van de jaartallen en de indexering van bepaalde bedragen, werden een aantal richtlijnen die van toepassing waren voor het inkomstenjaar 2013 gewijzigd voor het inkomstenjaar 2014.

Een overzicht van deze wijzigingen vindt u steeds vooraan (tweede pagina) in de betreffende berichten aan de werkgevers.

Wanneer moeten de belastingfiches ingediend worden?

Het merendeel van de fiscale fiches moet elektronisch ingediend worden op uiterlijk 28 februari 2015. De fiscus liet in dit verband weten dat de online applicatie Belcotax-on-web sinds 6 februari 2015 beschikbaar is.

Voor de fiches 281.25, 281.40 en 281.50 is de termijn langer: zij moeten uiterlijk op 30 juni 2015 bij de fiscus toekomen.

[1]U kan deze documenten consulteren en gratis downloaden op de website van de FOD Financiën. Ze worden echter niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 16/02/2015

Integrale tekst op: http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/543AEFEA6A299D4BC1257DEE004A48E0

Fiscale bedragen aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Vanaf 1 januari 2014 werden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 aanvankelijk geïndexeerd (publicatie in het Staatsblad van 20/01/2014).

Door de regering Michel I met de Programmawet van 19/12/2014 werd beslist om voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 de indexering van een aantal fiscale uitgaven te ‘bevriezen’ op de geïndexeerde bedragen die gelden voor aanslagjaar 2014.

Bijgevolg is er geen indexering van deze fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2015 tot 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de bedragen in kwestie opnieuw worden geïndexeerd, zonder echter de ‘bevriezing’ in te halen.
Meer uitleg op:
http://www.lexalert.net/nl/content/geen-indexering-fiscale-uitgaven-aanslagjaren-2015-tot-2018
http://www.lexalert.net/nl/content/programmawet-2014-fiscaliteit

Forfaitaire beroepskosten

Er is wel een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. De aanpassing van de barema’s van de forfaitaire beroepskosten zal rechtstreeks worden doorgerekend op de bedrijfsvoorheffing.

Loontrekkenden hebben automatisch recht op het wettelijk forfait voor hun kosten en deze kosten moeten niet bewezen worden. Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en bedragen voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) maximum €3.950.

Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledig beroepsinkomen met een maximum van €2.370.
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/forfait_en_werkelijke_kosten/

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor pensioensparen voor het aanslagjaar 2015 blijft €940. Wat als u al €950 heeft betaald? Het antwoord op deze vraag is te vinden op: http://www.lexalert.net/nl/content/bevriezing-belastingvermindering-pensioensparen-op-eu940#.VHwpqcloDw4

Tekst van Programmawet, gepubliceerd in het Staatsblad op 29/12/2014:
http://www.impexcompany.be/accounts/profile/dropemail?

Loonbeslag en –overdracht – Nieuwe drempels voor 2015

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden zoals elk jaar aan het indexcijfer aangepast [1]. Alleen een bedrag wordt aangepast. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2015 zijn dus 1.069 €, 1.148 €, 1.267 € en 1.386 €.

Deze bedragen kunnen met 66 € per kind ten laste verhoogd worden.

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld [2].

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

 • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
 • ten belope van 30% tussen 1.148,01 € en 1.267 € (maximum 35,70 €);
 • ten belope van 40% tussen 1.267,01 € en 1.386 € (maximum 47,60 €);
 • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
 • ten belope van 40% tussen 1.148,01 € en 1.386 € (maximum 95,20 €);
 • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

[1] Koninklijk besluit van 19 december 2014, Belgisch Staatsblad van 24 december 2014, 2de editie.
[2] Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 02/01/2015

Nieuwe loonbedragen voor 2015

De bedragen van de bezoldigingen voorzien door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/07/1978 worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd. Voor het jaar 2015 betekent dit dat de bedragen van 32.886 € en €65.771 tot respectievelijk €33.203 en 66.406 euro opgetrokken worden[1].

Deze bedragen beïnvloeden de geldigheid van een concurrentiebeding, een scholingsbeding en een scheidsrechterlijk beding.

Concurrentiebeding (art. 65, 86 en 104)

Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten voor bedienden en arbeiders waarin het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt.

Wanneer het brutojaarloon tussen €33.203 en €66.406 ligt, mag het beding enkel toegepast worden op de categorieën van functies of functies die door een in paritair comité of subcomité gesloten CAO bepaald zijn.

Wanneer het brutojaarloon €66.406 overschrijdt, kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomst voor bedienden en arbeiders ingeschreven worden, behalve voor de functies die bij een in paritair comité of subcomité gesloten CAO uitgesloten zijn.

Voor de handelsvertegenwoordigers wordt het concurrentiebeding eveneens als niet-bestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon €33.203 niet overschrijdt. In de overeenkomsten waar het brutojaarloon dit bedrag overschrijdt, is de geldigheid van elk concurrentiebeding aan een drievoudige voorwaarde onderworpen: betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten, 12 maanden niet overschrijden en zich beperken tot het gebied waarin de handelsvertegenwoordiger zijn activiteiten uitoefent.

Scheidsrechterlijk beding (art. 69)

De werknemers en hun werkgevers mogen zich er niet vooraf toe verbinden geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen. Dit verbod is echter niet van toepassing op de bediende van wie het brutojaarloon hoger dan €66.406 ligt en die met het dagelijks beheer van de onderneming belast is of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid draagt die met die voor de hele onderneming vergeleken kan worden.

Scholingsbeding (art. 22bis)

Het scholingsbeding wordt als onbestaande beschouwd wanneer het brutojaarloon van de werknemer €33.203 niet overschrijdt. Het is geldig als het brutojaarloon hoger ligt dan €33.203 en ook de andere voorwaarden die door de wet worden opgelegd, vervuld zijn.

[1] Bericht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch Staatsblad van 8 december 2014.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 17/12/2014

Aangifte bedrijfsvoorheffing van werknemers en bedrijfsleiders

Sinds 2014 zijn er strengere fiscale controles maar de fiscus zal vanaf 2015 nu ook effectief boetes (naast nalatigheidsintresten ook administratieve geldboetes) opleggen wanneer de aangifte niet correct of niet tijdig gebeurt.

Zo moet de bedrijfsvoorheffing berekend worden in functie van de frequentie van toekenning.

Wanneer een bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft wegens het gebruik van een bedrijfswagen dient de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel maandelijks te gebeuren en zeker niet op het einde van het jaar.

Meer info op:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/46D745AF57D3E5C3C1257DD3003336C9?OpenDocument&siteLanguage=nl

Wijziging BTW op elektronische diensten vanaf 1/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 moet de btw bij elektronische transacties (e-commerce) geïnd worden in het land van de consument.

Een Europese richtlijn bepaalt immers dat de elektronische diensten zoals muziek, film, online spelletjes, elektronische boeken … door bedrijven uit de ene lidstaat voor een consument (zowel particulieren als bedrijven) in de andere lidstaat belast zullen worden in het land van de afnemer.

Voorheen waren de online bedrijven (eBay, Amazon, Netflix enz.) btw verschuldigd in het land waar zij gevestigd waren en om deze reden hadden velen zich in Luxemburg gevestigd waar de btw slechts 15% bedroeg in plaats van 21% in België. Vermoedelijk zullen zij nu de verhoogde btw doorrekenen aan de klant.

Opgelet: e-books worden ook beschouwd als een elektronische dienst en bijgevolg moet voortaan hiervoor in België 21% btw betaald worden (in plaats van vroeger 3% indien de verkoper gevestigd was in Luxemburg). Ter herinnering, voor gewone boeken betaalt men 6% btw in België.

Meer uitleg op de website:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/internationaal/btw-elektronische-diensten-telecommunicatiediensten-en-radio-en-televisie-omroepdiensten/