Verplichte SEPA-normen

Vanaf 1/02/2014 moeten alle bankverrichtingen en domiciliëringen in Europa beantwoorden aan de SEPA-normen.

  • Vermeld op al uw officiële documenten uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code.
  • Pas eventueel uw boekhoudprogramma aan, e-banking …
  • Converteer de rekeningnummers van uw leveranciers en klanten naar IBAN/BIC.

Ook nieuw is dat vanaf 1/02/2014 domiciliëringen niet langer worden beheerd door de bank maar door uzelf. Voor meer info kan u uw bank raadplegen.

Ook volgende website kan voor u nuttig zijn: www.sepabelgium.be/nl

Prijsverhoging dienstencheques

Vanaf 1/01/2014 verhoogt de prijs van 8,50 € naar 9 € voor de eerste 400 aankoop van dienstencheques en naar 100 € voor de volgende 100 (in totaal kan men 500 dienstencheques per kalenderjaar kopen). Binnen een gezin verdubbelen deze aantallen.

Opgelet, de cheques uitgegeven tussen 1/09/2013 en 31/12/2013 kunnen vanaf 1/05/2014 niet meer gebruikt worden, terugbetaald of omgeruild worden.

Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling moeten ingediend zijn bij Sodexo (www.sodexo.be) voor 30/04/2014.

Het maximumbedrag van de belastingvermindering van 30% is sinds 1/07/2013 beperkt tot 1 380 € per persoon en per jaar (vroeger 2 720 €).

Afschaffing vergunning reisbureaus

Vanaf 1/01/2014 moeten reisbureaus in Vlaanderen geen vergunning meer hebben om reizen te verkopen. De reisbureausector krijgt tot 1/01/2014 de tijd om een systeem van zelfregulering op te zetten. Consumenten blijven beschermd door enerzijds het bestaan van de Geschillencommissie Reizen en anderzijds de federale reiscontractenwet.

Meer info: Dienst Toeristische Vergunningen,
Email: reisbureaus@iv.vlaanderen.be, tel.: 02/553 29 50

Nieuwe norm voor cashbetalingen

Vanaf 1/01/2014 mogen enkel bedragen onder 3 000 € nog in cash worden betaald voor roerende goederen en diensten

Opgelet, voorschotten in cash geld bij de aankoop van een onroerend goed zijn vanaf die datum verboden..

BTW-aftrek op bedrijfswagens

In vervolg op de beslissing van 11/12/2012 heeft de fiscus op 9/09/2013 de regels gewijzigd als volgt:

1) Bij methode 2: toelichting begrip ‘woon-werktraject’

2) Wijziging van methode 3: algemeen forfait: schrapping voorwaarde van minimum aantal 4 voertuigen

3) Nieuwe methode 4: invoering van een forfait voor fiscale lichte vrachtwagens

1) Onder het begrip ‘woon-werktraject’ verstaat de fiscus de afstand tussen woon- of verblijfplaats en maatschappelijke zetel van de werkgever of filiaal van de onderneming. Een verplaatsing rechtstreeks van de woonplaats naar een klant of leverancier, een werf … wordt niet aanzien als ‘woon-werktraject’. Ook als de maatschappelijke zetel dezelfde is als het adres van de woonplaats, is er geen woon-werktraject.

2) Met ingang van 1 januari 2012 is de voorwaarde afgeschaft bij methode 3: het algemeen forfait. Men dient bij deze methode geen kilometerstand bij te houden, maar de voorwaarde was dat men over minimaal 4 voertuigen moest beschikken. Nu kan men dus reeds vanaf één voertuig de forfaitaire btw-aftrek van 35% toepassen.

3) Fiscale lichte vrachtwagens: Hierbij heeft men de keuze uit twee methodes: de rittenadministratie of het algemeen forfait.
Nu heeft men ook de keuze uit een extra methode:
bij gedeeltelijk privégebruik van een lichte vrachtwagen (pick-up, bestelwagen …) moet men nu niet langer een rittenadministratie bijhouden. Men kan nu ook kiezen voor een forfaitair beroepsgebruik van 85% bij gebruik van overwegend goederen-vervoer. In het ander geval kan u 35% van de btw recupereren.

Opgelet, vanaf 1/01/2012 kan men wel afzonderlijke keuzes maken voor de vloot bedrijfswagens (bijv. combinatie methode 1 en 2) en de vloot lichte vrachtwagens (bijv. methode 4).

De keuze van het algemeen forfait blijft wel van toepassing gedurende 4 jaar.

BTW-aftrek voor beroepsmatige voertuigen

“ Rittenadministratie

Zelfstandigen en KMO’s, gestraft met een zware administratieve verplichting.

De fiscale maatregelen van de regering DI RUPO kosten aan onze ondernemingen niet alleen veel geld, de bedrijven die auto’s voor gemengd gebruik in dienst hebben dienen tevens, indien zij niet het slachtoffer willen worden van een fiscale benadeling, een ernstige, extra administratie bij te houden, namelijk de zogenaamde ‘RITTENADMINISTRATIE’.

Deze verplichting is het gevolg van een uitgesproken actie om de beroepskosten te beperken tot het reële economische gedeelte.

Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de inzameling van gegevens voor het berekenen van het privé- en beroepsgedeelte voor elk bedrijfsmiddel – dat kosteloos ter beschikking gesteld wordt van een zaakvoerder, bestuurder of een personeelslid – administratief dient te worden opgevolgd.

Verder lezen

Wijziging afvalwetgeving

Vanaf 1 juli 2013 wordt ook de inzameling van pmd-afval voor bedrijven verplicht – net zoals een contract met een afvalinzamelaar voor het gemengde bedrijfsafval.

Deze verplichting geldt voor alle bedrijven, ook kantoren en kleine zelfstandigen. Vanaf 1 juli mag pmd-afval dat perfect recycleerbaar is, nergens meer bij het restafval.

Buiten pmd-afval moeten bedrijven eveneens nog een hele reeks afvalstoffen apart inzamelen.

Indien u nog geen beroep doet op een afvalstoffen verzamelaar, kan u hier ook een overzicht vinden van geregistreerde inzamelaars.

U vindt alle informatie op: www.ovam.be/sorteermeerVINDT

U kan er een brochure downloaden met informatie alsook een voorbeeld van een contract.

Voor verdere vragen kan u telefonisch contact opnemen met de Vlaamse Infolijn op 1700 of een mail sturen naar: sorteermeer@ovam.be.