Loonbeslag en -overdracht – Nieuwe drempels voor 2013

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden zoals elk jaar aan hetindexcijfer aangepast [1]. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2013 zijn 1.059, 1.138, 1.255 en 1.373 euro.

Deze bedragen kunnen met 65 euro per kind ten laste verhoogd worden.

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld [2].

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten.

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

  • ten belope van 20% tussen 1.059 en 1.138 euro (maximum 15,80 euro);
  • ten belope van 30% tussen 1.138,01 en 1.255 euro (maximum 35,10 euro);
  • ten belope van 40% tussen 1.255,01 en 1.373 euro (maximum 47,20 euro);
  • volledig boven de 1.373 euro(onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.059 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

  • ten belope van 20% tussen 1.059,01 en 1.138 euro (maximum 15,80 euro);
  • ten belope van 40% tussen 1.138,01 en 1.373 euro (maximum 94 euro);
  • volledig boven de 1.373 euro (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.059 euro zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.


[1] Koninklijk besluit van 13 december 2012, Belgisch Staatsblad van 19 december 2012, 2de editie.
[2]Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 28/12/2012