BEDRIJFSWAGENS: voordeel van alle aard voor particulieren

Werknemers die hun bedrijfswagen ook voor privé gebruiken genieten van ‘een voordeel van alle aard’.

Om dit voordeel te berekenen, wordt voortaan rekening gehouden met de catalogusprijs, incl. opties en BTW, excl. kortingen. Deze informatie kan de verkoper u bezorgen.

Aan dat bedrag wordt een percentage toegevoegd van 4 tot 18%, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Elk jaar vermindert dit belastbaar voordeel met 6%, tot minimum 70%.

Via de FOD Financiën kan men nu via een ‘Aanvraagformulier’ deze berekening aanvragen. U moet uiteraard zelf de gegevens invullen.

Mogelijke informatiebronnen: inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, factuur, bestelbon, documentatie van de garage enz.

Uiteraard kan de verkoper ook dit voordeel berekenen.

Op dit ‘Aanvraagformulier’ vindt u onder ‘Methode om het belastbaar voordeel te berekenen’ een link naar interessante informatie over het gebruik van uw auto.

http://annu.belbone.be/towv3/index.php4?lang=nl&type_doc=data3

Belastingaangiften: Aanslagjaar 2013 – Inkomsten 2012

De uiterste data voor de indiening van de:

- Personenbelasting:

  • woensdag 26 juni 2013 door de belastingplichtigen die hun aangifte op papier indienen;
  • woensdag 17 juli 2013 door de belastingplichtigen die hun aangifte elektronisch, via Taxonweb indienen;
  • woensdag 16 oktober 2013 voor de belastingplichtigen die hun aangifte elektronisch, via Taxonweb, laten indienen door een gemandateerd boekhouder, accountant, belastingconsulent, enz.

- Vennootschapsbelasting:

  • >woensdag 21 augustus 2013 op papier;
  • woensdag 18 september 2013 elektronisch, via Biztax.