Pensioenhervorming vervroegd pensioen 2013

Vanaf 1 januari 2013 wordt het vervroegd pensioen voor zelfstandigen hervormd. Deze hervorming wordt ingevoerd in 2 fases: van 2013 tot 2015 en vanaf 2016.

(Progressieve) verhoging van de minimumleeftijd en van de loopbaanvoorwaarde

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzondering lange loopbaan
Huidige situatie
2012 60 jaar 35 jaar /
Overgangsstelsel (van 2013 tot 2015)
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar
Definitief stelsel (vanaf 2016)
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar 61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

Pensioenmalus

 • Afschaffing van de malus vanaf 2013:
  • Voor de zelfstandige, die vanaf 63 jaar vervroegd met pensioen gaat.
  • Voor de zelfstandige die vervroegd met pensioen gaat, minder dan 63 jaar oud is en die een beroepsloopbaan van minstens 41 jaren aantoont.
 • Versoepeling van de malus vanaf 2013 in de volgende 2 situaties:
  • Een vervroegd rustpensioen op 60 jaar en een half in 2013 of 2014 zal leiden tot een vermindering van het pensioen met 21,5 %.
  • In 2015 wordt voor een vervroegd rustpensioen op 61 jaar en een half het verminderingspercentage op 15 % gebracht.

Verworven rechten
De hervorming bevat een systeem van verworven rechten: van zodra de zelfstandige op een bepaald moment de voorwaarden voor een vervroegd rustpensioen vervult, behoudt hij dit recht, zelfs als de nieuwe voorwaarden niet vervuld zijn.

Voorbeeld: In 2012 is mijnheer X 60 jaar en heeft hij een loopbaan van 35 jaren. Hij gaat echter niet met pensioen, hoewel hij dat wel zou kunnen. In 2014 kan mijnheer X met pensioen gaan, hoewel de nieuwe voorwaarde van minstens 39 loopbaanjaren niet vervuld is.

Meer info pensioen zelfstandigen: http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/selfemployed/pension/index.htm

Bron: Securex Ondernemingsloket – Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 21/03/2013

Verplichte rookmelders in huurwoningen vanaf 1/01/2013

Vanaf 1/01/2013 is in Vlaanderen de plaatsing van optische rookmelders in huurwoningen verplicht.

Dus voor alle nieuwe huurcontracten moet het bewijs van deze plaatsing door een installateur of foto bij de plaatsbeschrijving gevoegd worden.

In het huurcontract wordt ook de melding opgenomen van verplichting voor de huurder dat hij moet instaan voor de kosten van onderhoud en vervanging batterij.

Voor lopende huurcontracten van private huurwoningen gebeurt de invoering in fases:

 • woning gebouwd voor 1945:  vóór 1 januari 2016
 • woning gebouwd vanaf 1945: vóór 1 januari 2019.

Voor sociale huurwoningen gelden andere fases.

Het model van ‘Huurovereenkomst woning/appartement’ werd aangepast.

Electronische leurkaarten

Vanaf 1 april 2013 kunnen ambulante handelaars zoals huis-aan-huisverkopers en verkopers op markten hun oude leurkaarten inruilen tegen beveiligde elektronische leurkaarten.

Tegen 31 maart 2014 moeten alle oude papieren kaarten vervangen zijn.

De kostprijs voor de vervanging bedraagt 13 euro.

De nieuwe plastic kaart is veiliger en beter te controleren; deze bevat de ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank en een inscanbare QR-code.

U kan bij onze diverse partners terecht voor het vervullen van de nodige formaliteiten voor het bekomen van de nieuwe elektronische leurkaart en dit zowel voor de nieuwe als bestaande ambulante handelaars.