Hoeveel cm is een inch

De schermdiagonalen van multimediatoestellen worden standaard in inch
(1 inch of “ = 2,54 cm) uitgedrukt.

In de winkel ziet u direct hoe groot het toestel is maar bij aankoop via het internet is dit niet het geval.

Hierbij enkele voorbeelden:
3,2” = 8 cm – 4” = 10 cm – 4,8” = 12 cm – 5,5” = 14 cm
7” = 18 cm – 7,9” = 20 cm – 9,7” = 24,6 cm – 10,6” = 27 cm

Hoe lang moet ik documenten bewaren?

1) Loonfiches en pensioen

U bent wettelijk niet verplicht uw maandelijkse loonbriefjes langer dan 10 jaar bij te houden. Het wordt wel ten zeerste aanbevolen de volgende documenten tot uw pensioen te bewaren:

 • jaarlijkse loonfiches
 • het jaarlijks uittreksel van de Rijksdienst voor Pensioenen met uw loongegevens voor de pensioenberekening.

2) Facturen, kredieten en erelonen

Facturen houdt u best bij als bewijs

 • dat u een bepaald product of dienst hebt betaald
 • dat iemand u nog geld schuldig is.

Als algemeen principe geldt dat eenmaal de verjaringstermijn verstreken is, u het document niet meer kan gebruiken om uw gelijk te bewijzen.

Hieronder vindt u een overzicht van de bewaartermijnen voor facturen. Bepaalde perioden zijn bepaald op basis van gebruiken en gewoonten. Andere zijn bij wet vastgelegd.

 • 1 maand:
  • kastickets (kleine bedragen). Omruiling of terugbetaling wordt alleen aanvaard als u beschikt over het ticket, en dit binnen de 14 dagen na aankoop (buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties). Vergeet niet dat kastickets vaak het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen.

 • 6 maanden:
  • restaurant- en hotelrekening.
 • 1 jaar:
  • transportfacturen
  • deurwaarderskosten
 • 2 jaar:
  • aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van elektrische toestellen, meubels. De wettelijke garantietermijn bedraagt namelijk minimaal 2 jaar.
  • facturen en bewijs van betaling voor nutsvoorzieningen. Het gaat vooral over de facturen van gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie.
  • medische kosten (betalingsbewijzen).
 • 5 jaar:
  • erelonen van advocaten, facturen en honoraria van notaris.
  • bankdocumenten
  • kwitanties van hypothecaire leningen of kredieten
  • huur (contracten en betalingen)
 • 10 jaar:
  • facturen en contracten voor onroerende goederen, aannemers en architecten (bouwen en verbouwen)

De Federale overheidsdienst Economie raadt aan om al uw facturen hoe dan ook gedurende 10 jaar te bewaren.

3) Fiscale documenten

U moet een kopie van de belastingaangifte en van de bewijsstukken (inkomensbelasting en btw) 7 jaar lang bijhouden.

4) Persoonlijke en familiale documenten

De volgende documenten moet u levenslang bewaren:

 • globaal medisch dossier
  • gezondheids- en inentingsboekje
  • bloedgroep
  • uitslagen van analyses en onderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • ziekenfondsboekje
 • diploma’s en professionele titels
 • geboorte-, adoptie- of erkenningsakten
 • documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis
 • notariële akten
 • schenkingsakten
 • testamenten, documenten met betrekking tot de nalatenschap.Ook de verzekeringen voor aansprakelijkheid voor auto en werk moet u levenslang bewaren. Andere verzekeringsdocumenten houdt u best 10 jaar lang bij.

Hieronder vindt u een overzicht van de bewaartermijnen voor andere persoonlijke en familiale documenten:

 • 2 jaar:
  • gezinsuitkeringen
  • afhoudingen voor sociale zekerheid
 • 5 jaar:
  • werkloosheidsuitkeringen
  • betalingsbewijzen voor alimentatiegeld

Voor een uitgebreid overzicht van bewaartermijnen kan u terecht op de website Consumentenbedrog.be.