Verplichte SEPA-normen

Vanaf 1/02/2014 moeten alle bankverrichtingen en domiciliëringen in Europa beantwoorden aan de SEPA-normen.

  • Vermeld op al uw officiële documenten uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code.
  • Pas eventueel uw boekhoudprogramma aan, e-banking …
  • Converteer de rekeningnummers van uw leveranciers en klanten naar IBAN/BIC.

Ook nieuw is dat vanaf 1/02/2014 domiciliëringen niet langer worden beheerd door de bank maar door uzelf. Voor meer info kan u uw bank raadplegen.

Ook volgende website kan voor u nuttig zijn: www.sepabelgium.be/nl

Prijsverhoging dienstencheques

Vanaf 1/01/2014 verhoogt de prijs van 8,50 € naar 9 € voor de eerste 400 aankoop van dienstencheques en naar 100 € voor de volgende 100 (in totaal kan men 500 dienstencheques per kalenderjaar kopen). Binnen een gezin verdubbelen deze aantallen.

Opgelet, de cheques uitgegeven tussen 1/09/2013 en 31/12/2013 kunnen vanaf 1/05/2014 niet meer gebruikt worden, terugbetaald of omgeruild worden.

Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling moeten ingediend zijn bij Sodexo (www.sodexo.be) voor 30/04/2014.

Het maximumbedrag van de belastingvermindering van 30% is sinds 1/07/2013 beperkt tot 1 380 € per persoon en per jaar (vroeger 2 720 €).

Afschaffing vergunning reisbureaus

Vanaf 1/01/2014 moeten reisbureaus in Vlaanderen geen vergunning meer hebben om reizen te verkopen. De reisbureausector krijgt tot 1/01/2014 de tijd om een systeem van zelfregulering op te zetten. Consumenten blijven beschermd door enerzijds het bestaan van de Geschillencommissie Reizen en anderzijds de federale reiscontractenwet.

Meer info: Dienst Toeristische Vergunningen,
Email: reisbureaus@iv.vlaanderen.be, tel.: 02/553 29 50

Nieuwe norm voor cashbetalingen

Vanaf 1/01/2014 mogen enkel bedragen onder 3 000 € nog in cash worden betaald voor roerende goederen en diensten

Opgelet, voorschotten in cash geld bij de aankoop van een onroerend goed zijn vanaf die datum verboden..

BTW-aftrek op bedrijfswagens

In vervolg op de beslissing van 11/12/2012 heeft de fiscus op 9/09/2013 de regels gewijzigd als volgt:

1) Bij methode 2: toelichting begrip ‘woon-werktraject’

2) Wijziging van methode 3: algemeen forfait: schrapping voorwaarde van minimum aantal 4 voertuigen

3) Nieuwe methode 4: invoering van een forfait voor fiscale lichte vrachtwagens

1) Onder het begrip ‘woon-werktraject’ verstaat de fiscus de afstand tussen woon- of verblijfplaats en maatschappelijke zetel van de werkgever of filiaal van de onderneming. Een verplaatsing rechtstreeks van de woonplaats naar een klant of leverancier, een werf … wordt niet aanzien als ‘woon-werktraject’. Ook als de maatschappelijke zetel dezelfde is als het adres van de woonplaats, is er geen woon-werktraject.

2) Met ingang van 1 januari 2012 is de voorwaarde afgeschaft bij methode 3: het algemeen forfait. Men dient bij deze methode geen kilometerstand bij te houden, maar de voorwaarde was dat men over minimaal 4 voertuigen moest beschikken. Nu kan men dus reeds vanaf één voertuig de forfaitaire btw-aftrek van 35% toepassen.

3) Fiscale lichte vrachtwagens: Hierbij heeft men de keuze uit twee methodes: de rittenadministratie of het algemeen forfait.
Nu heeft men ook de keuze uit een extra methode:
bij gedeeltelijk privégebruik van een lichte vrachtwagen (pick-up, bestelwagen …) moet men nu niet langer een rittenadministratie bijhouden. Men kan nu ook kiezen voor een forfaitair beroepsgebruik van 85% bij gebruik van overwegend goederen-vervoer. In het ander geval kan u 35% van de btw recupereren.

Opgelet, vanaf 1/01/2012 kan men wel afzonderlijke keuzes maken voor de vloot bedrijfswagens (bijv. combinatie methode 1 en 2) en de vloot lichte vrachtwagens (bijv. methode 4).

De keuze van het algemeen forfait blijft wel van toepassing gedurende 4 jaar.