Aangifte bedrijfsvoorheffing van werknemers en bedrijfsleiders

Sinds 2014 zijn er strengere fiscale controles maar de fiscus zal vanaf 2015 nu ook effectief boetes (naast nalatigheidsintresten ook administratieve geldboetes) opleggen wanneer de aangifte niet correct of niet tijdig gebeurt.

Zo moet de bedrijfsvoorheffing berekend worden in functie van de frequentie van toekenning.

Wanneer een bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft wegens het gebruik van een bedrijfswagen dient de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel maandelijks te gebeuren en zeker niet op het einde van het jaar.

Meer info op:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/46D745AF57D3E5C3C1257DD3003336C9?OpenDocument&siteLanguage=nl

Wijziging BTW op elektronische diensten vanaf 1/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 moet de btw bij elektronische transacties (e-commerce) geïnd worden in het land van de consument.

Een Europese richtlijn bepaalt immers dat de elektronische diensten zoals muziek, film, online spelletjes, elektronische boeken … door bedrijven uit de ene lidstaat voor een consument (zowel particulieren als bedrijven) in de andere lidstaat belast zullen worden in het land van de afnemer.

Voorheen waren de online bedrijven (eBay, Amazon, Netflix enz.) btw verschuldigd in het land waar zij gevestigd waren en om deze reden hadden velen zich in Luxemburg gevestigd waar de btw slechts 15% bedroeg in plaats van 21% in België. Vermoedelijk zullen zij nu de verhoogde btw doorrekenen aan de klant.

Opgelet: e-books worden ook beschouwd als een elektronische dienst en bijgevolg moet voortaan hiervoor in België 21% btw betaald worden (in plaats van vroeger 3% indien de verkoper gevestigd was in Luxemburg). Ter herinnering, voor gewone boeken betaalt men 6% btw in België.

Meer uitleg op de website:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/internationaal/btw-elektronische-diensten-telecommunicatiediensten-en-radio-en-televisie-omroepdiensten/