Aangifte bedrijfsvoorheffing van werknemers en bedrijfsleiders

Sinds 2014 zijn er strengere fiscale controles maar de fiscus zal vanaf 2015 nu ook effectief boetes (naast nalatigheidsintresten ook administratieve geldboetes) opleggen wanneer de aangifte niet correct of niet tijdig gebeurt.

Zo moet de bedrijfsvoorheffing berekend worden in functie van de frequentie van toekenning.

Wanneer een bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft wegens het gebruik van een bedrijfswagen dient de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel maandelijks te gebeuren en zeker niet op het einde van het jaar.

Meer info op:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_nl/46D745AF57D3E5C3C1257DD3003336C9?OpenDocument&siteLanguage=nl