NIEUWE BELASTINGAANGIFTE 2015

De nieuwe belastingaangifte is door de zesde staatshervorming uiterst ingewikkeld geworden. Zo zijn er dit jaar 772 codes of 43 codes meer dan vorig jaar!

De meeste codes zitten in vak IX ‘Uitgaven voor woonkredieten’ dat nu 3 bladzijden telt (vorig jaar 1 bladzijde). Er zijn nu 108 codes rond woonlening tegenover 53 codes vorig jaar.

Oorzaak van de complexiteit is de opsplitsing van het vastgoed in ‘eigen woningen’, en ‘niet-eigen woningen’.

Voor een eigenaar van een woning die hij zelf bewoont zijn de gewesten bevoegd, terwijl een woning die hij niet zelf bewoont zoals bijv. tweede verblijven aan de kust federaal blijven.

Wie een deel van zijn huis verhuurt of inbrengt als beroepskost moet nu beide delen, federaal en gewestelijk, aangeven.

Bent u vorig jaar verhuis, verkocht u een woning, ging u een woning gedeeltelijk verhuren of gebruiken voor uw beroep, dan betaalde u intresten en kapitaalaflossingen voor zowel een eigen als een niet-eigen woning. Ook deze uitgaven moeten gesplitst worden. In dit geval vraagt u aan uw kredietgever een overzicht van de betalingen per betaalmoment.

Andere belangrijke wijziging is in vak X betreffende de premie voor dakisolatie. Nu moet men niet het factuurbedrag vermelden maar wel 30% van het uitgegeven bedrag.

Bovendien zijn er nu vakken die enkel in Wallonië of Vlaanderen moeten ingevuld worden. Zo is er een nieuw vak XI in te vullen door Vlamingen, die kmo’s hebben gesteund door het toestaan van een win-winlening.

Opgelet voor de mensen, zoals gepensioneerden, die zelf geen belastingbrief meer ontvangen. Indien er in 2014 een verandering is gebeurd, moeten ze hun vooraf ingevulde aangifte corrigeren.
De belastingbrieven zouden vanaf mei 2015 worden verstuurd.

Ons advies: met al die vernieuwingen vraagt het zelf invullen van een belastingaangifte extra aandacht en is het aan te raden om hiervoor beroep te doen op een specialist/accountant.