De belastingfiches en berichten aan de werkgevers 2015 zijn beschikbaar

De belastingadministratie heeft de meeste “Berichten aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing” en de bijhorende belastingfiches ter beschikking gesteld voor wat de inkomsten toegekend in 2014 betreft[1].

Welke fiche voor welke inkomsten?

De verschillende berichten aan de werkgevers geven uitleg over de wijze waarop de fiscale fiches die betrekking hebben op de volgende inkomsten dienen vervolledigd te worden:

 • 281.10 bezoldigingen (van werknemers);
 • 281.11 pensioen
 • 281.12 vervangingsinkomsten (toegekend krachtens de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering);
 • 281.13 werkloosheidsuitkeringen
 • 281.14 vervangingsinkomsten (toegekend door de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen);
 • 281.15 pensioensparen
 • 281.16 wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid;
 • 281.17 werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenuitkeringen)
 • 281.18 vervangingsinkomsten – extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag ( voorheen extralegale brugpensioenuitkeringen);
 • 281.20 bezoldigingen van bedrijfsleiders;
 • 281.30 presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsrenten,…
 • 281.50 commissielonen, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen.

Nieuwigheden en wijzigingen

Naast de aanpassing van de jaartallen en de indexering van bepaalde bedragen, werden een aantal richtlijnen die van toepassing waren voor het inkomstenjaar 2013 gewijzigd voor het inkomstenjaar 2014.

Een overzicht van deze wijzigingen vindt u steeds vooraan (tweede pagina) in de betreffende berichten aan de werkgevers.

Wanneer moeten de belastingfiches ingediend worden?

Het merendeel van de fiscale fiches moet elektronisch ingediend worden op uiterlijk 28 februari 2015. De fiscus liet in dit verband weten dat de online applicatie Belcotax-on-web sinds 6 februari 2015 beschikbaar is.

Voor de fiches 281.25, 281.40 en 281.50 is de termijn langer: zij moeten uiterlijk op 30 juni 2015 bij de fiscus toekomen.

[1]U kan deze documenten consulteren en gratis downloaden op de website van de FOD Financiën. Ze worden echter niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Securex Sociaal Secretariaat – Legal 16/02/2015

Integrale tekst op: http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNews_nl/543AEFEA6A299D4BC1257DEE004A48E0