Fiscale bedragen aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Vanaf 1 januari 2014 werden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 aanvankelijk geïndexeerd (publicatie in het Staatsblad van 20/01/2014).

Door de regering Michel I met de Programmawet van 19/12/2014 werd beslist om voor de aanslagjaren 2015 tot 2018 de indexering van een aantal fiscale uitgaven te ‘bevriezen’ op de geïndexeerde bedragen die gelden voor aanslagjaar 2014.

Bijgevolg is er geen indexering van deze fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2015 tot 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 zullen de bedragen in kwestie opnieuw worden geïndexeerd, zonder echter de ‘bevriezing’ in te halen.
Meer uitleg op:
http://www.lexalert.net/nl/content/geen-indexering-fiscale-uitgaven-aanslagjaren-2015-tot-2018
http://www.lexalert.net/nl/content/programmawet-2014-fiscaliteit

Forfaitaire beroepskosten

Er is wel een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. De aanpassing van de barema’s van de forfaitaire beroepskosten zal rechtstreeks worden doorgerekend op de bedrijfsvoorheffing.

Loontrekkenden hebben automatisch recht op het wettelijk forfait voor hun kosten en deze kosten moeten niet bewezen worden. Zij worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en bedragen voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) maximum €3.950.

Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire kosten berekend door een percentage van 3% toe te passen op het volledig beroepsinkomen met een maximum van €2.370.
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/forfait_en_werkelijke_kosten/

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor pensioensparen voor het aanslagjaar 2015 blijft €940. Wat als u al €950 heeft betaald? Het antwoord op deze vraag is te vinden op: http://www.lexalert.net/nl/content/bevriezing-belastingvermindering-pensioensparen-op-eu940#.VHwpqcloDw4

Tekst van Programmawet, gepubliceerd in het Staatsblad op 29/12/2014:
http://www.impexcompany.be/accounts/profile/dropemail?