Fiscale bedragen 2014

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Een overzicht van alle geïndexeerde bedragen is terug te vinden op:

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Indexering/indexering-aj2014-nl.pdf

Een overzicht van de belangrijkste bedragen is te vinden op:

http://www.taxworld.be/taxworld/fiscale-bedragen-aanslagjaar-2014.html?LangType=2067