Bedrijfsinformatie

Via Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen en Handelsregister

 • Onderneming natuurlijke persoon:
  Dit type ondernemingen omvat de ambachtsmannen, de handelaars, de personen onderworpen aan BTW en de werkgevers ingeschreven bij RSZ.
 • Onderneming rechtspersoon:
  Dit type onderneming omvat de ondernemingen waarvoor een verplichting tot inschrijving in KBO bestaat maar die geen onderneming natuurlijk persoon zijn.
  Hier treft u de ondernemingen aan die de vorm van een vennootschap of verenigingen aannemen. Voorbeelden: BVBA, NV, VZW… .

Welke gegevens toont de Public Search?

 • De ondernemingsgegevens: het ondernemingsnummer, de benaming(en), het adres, het type onderneming, de rechtsvorm, het aantal vestigingseenheden, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, de gegevens over de beroepsbekwaamheid en de basiskennis bedrijfsbeheer, de gegevens inzake de hoedanigheden en de toelatingen van de onderneming , de gegevens over de activiteiten uitgeoefend door de onderneming, de begindata van deze gegevens.
 • Per vestigingseenheid: het vestigingsnummer, de benaming(en), het adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, de activiteiten, alsook de begindata van deze gegevens.
 • Website:
  http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html;jsessionid=ECD73E10FE3AF87B0A4BCA7B71E5ADC5?lang=nl