BTW

TOEPASSING
HEFFINGSBASIS
TARIEVEN
BTW-PLICHTIG ZIJN
VERPLICHTINGEN
AFTREK
CONTROLE
BIJZONDERE REGELINGEN

www.belgium.be/nl/belastingen/btw/

belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_btw/ondernemen_btw-03.html
(tarieven)

Andere websites:
FOD FinanciĆ«n – minfin.fgov.be
Federale belastingadministraties – fiscus.fgov.be
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – economie.fgov.be

Opzoeken Belgische btw-nrs, controle Europese btw-nrs – mesotten.be/btw.htm

Onlinedienst: INTERVAT
minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html