Handelsreglementering

Indien u een handelszaak beheert, moet u rekening houden met de Wet op de
Handelspraktijken.

 • De Dienst Handelsreglementering van de Federale Overheidsdienst
  Economie, KMO, Middenstand en Energie ziet toe op de wetgeving over:

  • Prijzen, prijsverminderingen en prijsaanduidingen
  • Solden, uitverkoop, koopjesperiodes
  • Klantenkaarten, zegels, kortingbonnen
  • Openingsuren voor dagwinkels en nachtwinkels
  • Wekelijkse rustdag
 • De Dienst Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst waakt over het merkenrecht.
 • Salons, beurzen en tentoonstellingen
  Elke exposant wordt aangeraden artikelen 58 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010) door te nemen en na te leven.
  economie.fgov.be/nl/fod/Beurzen_tentoonstellingen/Contexte_legal/
 • Indien u meer wil weten over de richtlijnen voor het plaatsen van lichtreclame en uithangborden, dan neemt u best contact op met de informatieambtenaar van uw gemeente.

Meer informatie over de Belgische handelswetgeving vindt u terug op de website van de
Federale Overheidsdienst:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – economie.fgov.be

Voor alle inlichtingen over de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Dienst Handelsreglementering
North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Tel.: 02 277 80 04
Fax: 02 277 52 59
E-mail: Hrc.cons@economie.fgov.be