Huurcontracten

Het contract moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en het adres van de verhuurder
  • de naam van de huurder
  • de datum waarop de huur ingaat
  • de huurprijs (de huur en de kosten)
  • de toestand en omschrijving van het onroerend goed, bij voorkeur met vermelding van de kadastrale legger en het perceelnummer

Een e-service waarin u gratis een huurcontract kan opmaken (met modelcontracten) en ter registratie aanbieden: www.myrent.be.

Voor vragen over juridische aspecten:
Cel Informatie en Contact (FOD Justitie)
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel. : 02/542 69 86 en 02/ 542 71 64 (van 9u tot 12u)
e-mail : info@just.fgov.be
Website : just.fgov.be