Vennootschapsrecht

De eerste en belangrijke keuze voor een startende ondernemer is zijn ondernemingsvorm. Zal je de onderneming opstarten onder de vorm van een eenmanszaak of kies je eerder voor een vennootschap. En onder welk type vennootschap ga je het best van start?

De keuze is o.a. afhankelijk van het startkapitaal. Veel beginnende zelfstandigen starten met een eenmanszaak en schakelen later over naar een vennootschap. Men kiest best voor een vennootschap als twee zelfstandigen gaan samenwerken, men een hoog belastbaar inkomen verwacht of zware investeringen moet doen en daarom de persoonlijke aansprakelijkheid wil beperken.
Goed advies is zeer belangrijk voor een juiste keuze!

DIVERSE VENNOOTSCHAPSVORMEN:

  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)
  • Co√∂peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)
  • Co√∂peratieve Vennootschap op Aandelen (CVOA)
  • StartersBVBA
  • Gewone Commanditaire Vennootschap (Comm.V)
  • Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm. VA)
  • Vennootschap onder Firma (V.O.F.)
  • Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW)

www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/vennootschapsvormen
www.lvz.be/startersgids/Keuze+van+de+ondernemingsvorm

VENNOOTSCHAPSWETGEVING

www.mesotten.be/vennootschappenwet.htm

PUBLICATIE IN HET STAATSBLAD

Formulieren nodig voor de neerlegging:
Onderscheid tussen Ondernemingen en Verenigingen
www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm