Zelfstandige

Starten als zelfstandige

Als zelfstandige bepaal je zelf je uren en de organisatie van je werk. Je draagt de vruchten van je inspanning maar draagt ook de financiële risico’s. Vandaar dat een goede voorbereiding essentieel is. Via het ‘Contactformulier’ kan u een afspraak maken met ons voor het beantwoorden van uw vragen en indien gewenst, verzorgen wij eveneens alle noodzakelijke administratieve formaliteiten.

1) VEREISTEN

Meerderjarig en Belg of onderdaan van een lidstaat van de EER zijn.
Beschikken over de vereiste diploma’s, voldoende relevante praktijkervaring of beroepskennis.
Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Dat betekent dat ze slechts kunnen worden beoefend wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Een lijst met de “gereglementeerde beroepen”, waarvoor beroepskennis vereist is, kan u vinden op: www.belgium.be/nl/economie/onderneming/gereglementeerde_beroepen/

2) FORMALITEITEN

- Inschrijving bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO)
Hier wordt je als onderneming geregistreerd met een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer moet trouwens op alle zakelijke documenten vermeld worden.

 • Aanvraag van btw-activering
 • Openen van een zichtrekening
  Voor een eenmanszaak kan die best verschillend zijn van uw privé-rekening.
  Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.
 • Inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds
  Opgelet: uiterlijk op dag van uw start als zelfstandige moet u hierbij aangesloten zijn!
 • Inschrijving bij een ziekenfonds
 • Afsluiten verplichte verzekeringen
 • Aanvraag eventuele vergunningen (milieuvergunning, vergunning verkoop voedingsproducten …)
 • Registratie