Jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2014

Vennootschappen dienen jaarlijks een bijdrage te betalen en dit normaal voor 30 juni van ieder jaar. Bij nieuwe vennootschappen kan deze datum verschillen.

De jaarlijkse bijdrage is dezelfde als 2012 en bedraagt voor 2014 €347,50.
Echter wanneer het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (2012) meer bedraagt dan €646.767,86 moet de vennootschap 868 € betalen.

Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Sommige vennootschappen kunnen vrijgesteld worden tot het betalen van deze bijdrage.

Voor meer uitleg kan u ons kantoor contacteren of het volledig artikel raadplegen op:

http://www.securex.eu/be/lex-go.nsf/vwAllDocsRead/BC39893F5F001A7EC125775E005E7DE9?OpenDocument