Loonbeslag en –overdracht – Nieuwe drempels voor 2015

De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden zoals elk jaar aan het indexcijfer aangepast [1]. Alleen een bedrag wordt aangepast. De nieuwe bedragen toepasselijk voor elke betaling vanaf 1 januari 2015 zijn dus 1.069 €, 1.148 €, 1.267 € en 1.386 €.

Deze bedragen kunnen met 66 € per kind ten laste verhoogd worden.

Opgelet! Deze grenzen zijn niet van toepassing wanneer het beslag of de overdracht betrekking heeft op het innen van alimentatiegeld [2].

Inkomsten voortvloeiend uit loontrekkende of gelijkgestelde activiteiten of uit zelfstandige activiteiten

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

 

  • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
  • ten belope van 30% tussen 1.148,01 € en 1.267 € (maximum 35,70 €);
  • ten belope van 40% tussen 1.267,01 € en 1.386 € (maximum 47,60 €);
  • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Vervangingsinkomens

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

  • ten belope van 20% tussen 1.069,01 € en 1.148 € (maximum 15,80 €);
  • ten belope van 40% tussen 1.148,01 € en 1.386 € (maximum 95,20 €);
  • volledig boven de 1.386 € (onbeperkt bedrag).

De bedragen tot 1.069 € zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht.

[1] Koninklijk besluit van 19 december 2014, Belgisch Staatsblad van 24 december 2014, 2de editie.
[2] Deze regel is van toepassing zowel voor het beslag en de overdracht als voor de loondelegatie.
Securex Sociaal Secretariaat – Legal 02/01/2015