VERPLICHTE VERWARMINGSAUDIT VOOR CV-KETELS IN VLAANDEREN

De eigenaar van een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen van 20kW tot en met 100kW moet sinds 3/05/2013 een verwarmingsaudit laten uitvoeren, samen met de eerstvolgende onderhoudsbeurt (jaarlijks in geval van stookolie en tweejaarlijks in geval van gas), nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks.

Deze keuring voorziet in een beoordeling van het rendement van de ketel en van de ketelgrootte.

Er gelden andere regels voor een centraal stooktoestel van meer dan 100 kW.

De audit moet gebeuren door een erkende technicus. De lijsten van erkende technici kan men raadplegen op: http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/erkende-technici/overzichtslijsten.

Ter herinnering: andere verplichtingen voor centrale verwarmingsinstallaties:

Stookolie Gas
 Vegen van de schoorsteen Jaarlijks Tweejaarlijks
 Reiniging ketel/brander met attest Jaarlijks Tweejaarlijks
 Afstelling brander met attes Jaarlijks Tweejaarlijks

Meer informatie op: http://www.energiesparen.be/VERWARMINGSAUDIT

Overzicht van de wetgeving

http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/stook-zuinig/de-nieuwe-onderhoudsregels/de-regelgeving-samengevat