Wettelijke rentevoet in 2014

1) bij handelstransacties

Enkel van toepassing als in het contract geen andere intrestvoet werd overeengekomen.

Ook alleen geldig tussen ondernemingen en ondernemingen en de overheid die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

Om betalingsachterstanden te bestrijden werd in 2002 een hogere interestvoet ingevoerd in vergelijking met de algemeen geldende wettelijke interestvoet.

Ondernemingen hebben momenteel de mogelijkheid om een hogere interestvoet te bedingen dan de interestvoet op handelstransacties.
Voor het 2de semester 2014 bedraagt de rentevoet: voor de eerste 6 maanden

  • 7,5% voor overeenkomsten gesloten voor 16/03/2013
  • of 8,5% voor overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16/03/2013.

2) in burgerlijke zaken en tussen een handelaar en een particulier

Voor 2014 blijft de interestvoet dezelfde als voor 2013, nl. 2,75% (B.S. 20/01/2014).

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/02).

Deze geldt dus ook voor alle schulden van huurcontracten indien men door een vonnis veroordeeld wordt tot betaling van nalatigheidintresten of in geval van mondelinge overeenkomst.

Een overzicht van de intrestvoeten van 1970 tot heden is te vinden op:
http://www.lexalert.net/nl/content/wettelijke-intrestvoet-percentage-ongewijzigd-2014#.VAl7F8V_uGM

Websites:
http://treasury.fgov.be/home_nl.htm

Fiche wettelijke intrestvoeten:
http://treasury.fgov.be/Informatienota_Wettelijke_Intresten_1ste_semester_2014_NL.pdf

Artikel van SECUREX:
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgfisc_nl/2F729BD49FE25AB6C1257C67003347E3?OpenDocument