Wijziging afvalwetgeving

Vanaf 1 juli 2013 wordt ook de inzameling van pmd-afval voor bedrijven verplicht – net zoals een contract met een afvalinzamelaar voor het gemengde bedrijfsafval.

Deze verplichting geldt voor alle bedrijven, ook kantoren en kleine zelfstandigen. Vanaf 1 juli mag pmd-afval dat perfect recycleerbaar is, nergens meer bij het restafval.

Buiten pmd-afval moeten bedrijven eveneens nog een hele reeks afvalstoffen apart inzamelen.

Indien u nog geen beroep doet op een afvalstoffen verzamelaar, kan u hier ook een overzicht vinden van geregistreerde inzamelaars.

U vindt alle informatie op: www.ovam.be/sorteermeerVINDT

U kan er een brochure downloaden met informatie alsook een voorbeeld van een contract.

Voor verdere vragen kan u telefonisch contact opnemen met de Vlaamse Infolijn op 1700 of een mail sturen naar: sorteermeer@ovam.be.